Střední škola Pardubice? Možná nový začátek nesmírně zajímavé budoucnosti. V případě, že se Vaši potomci dosud nerozhodli, jakou cestou se v souvislosti s dosažením vzdělání vydat, přihlaste je do přijímacího řízení na potravinářském institutu, který dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků. Absolventi mají před sebou slibnou perspektivu bohatých možností uplatnění ve sféře potravinářských podniků, které na trhu existovaly, existují a stále budou existovat. Střední škola Pardubice svými obory vychází vstříc chlapcům i dívkám.

Jsme v republice jedinou vzdělávací institucí svého druhu

Získejte optimální vzdělání nejen k výkonu činnosti pracovníků pekáren, cukráren, perníkáren, laboratoří, mlýnů, restaurací nebo obchodů, ale využijte možnost efektivně se vzdělat také v oblasti ekonomického základu. Spousta stávajících absolventů se po získání výučního listu či po vykonání maturitní zkoušky pustila do vlastního podnikání. Střední škola Pardubiceposkytuje formou denního i dálkového studia nejlepší program, a to s podporou kvalifikovaného personálu i bohatého technologického zázemí.