V těchto komorách probíhá postupné očištění splaškové vody z koupelen, kuchyní a WC. Hodí se všude, kde není možné napojení na kanalizaci, nebo postavení vlastní čistírny odpadních vod.enové moderní septiky jsou vlastně nádrže s přítokem a odtokem, které se skládají z několika komor.

Komory jsou odděleny přepážkami s otvory, kterými postupně protéká odpadní voda a čistí se, mechanicky i biologicky. Z této vody se postupně usazuje kal. Septiky je nutno pravidelně vyvážet a čistit od kalu, a také kontrolovat, K tomu slouží v jejich stropě vybírací a revizní otvory.

Správná kapacita

Septiky jsou dimenzované na určitý počet lidí, kteří je využívají. Je proto třeba zohlednit spotřebu vody a počet osob v objektu, než si septik pořídíme.